Veilig & gemakkelijk communiceren?

Het kan met VIP Samenwerken! Voor zorgverleners, patiënten en mantelzorgers.

Hoe werkt het?

Hoe ziet het eruit?

Nu ook voor complexe (ouderen) zorg
Met VIP Samenwerken wisselen zorgverleners, patiënten en mantelzorgers gemakkelijk en veilig belangrijke informatie uit. Vanaf het webportaal VIPLive en met de app Calculus VIP. Verschillende huisartsenpraktijken gebruiken VIP Samenwerken al in de reguliere ketenzorg voor 1 op 1 communicatie met andere zorgverleners en voor 1 op 1 communicatie met patiënten en mantelzorgers. Nu kunnen zij ook gemakkelijk en veilig communiceren met zorgverleners buiten de reguliere keten, met kwetsbare patiënten en met mantelzorgers – individueel en in groepsverband.  Hiermee volgt VIP Samenwerken het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) op. Belangrijke verbeteringen zijn de verbinding met het huisarts informatiesysteem via het VIPLive platform en de toevoeging van een app voor smartphones en tablets. De deelnemers kunnen vanaf hun PC, hun smartphone en hun tablet met elkaar communiceren en met elkaar linken zonder mobiele telefoonnummers of mailadressen uit te wisselen.
Hoe het werkt
Met VIP Samenwerken kunnen zorgverleners de zorg voor kwetsbare patiënten beter op elkaar afstemmen. Zij kunnen vanaf hun PC en met de app gemakkelijk en veilig (groeps) berichten uitwisselen met elkaar, met kwetsbare patiënten en met mantelzorgers. In een plan voor de patiënt noteren zij desgewenst de belangrijkste doelen, acties en problemen. Ook is het mogelijk de medicatiegegevens uit het huisarts informatiesysteem te delen. Belangrijke informatie, zoals het plan voor de patiënt, kan ook weer met één muisklik terug naar het systeem van de huisarts. Dubbelwerk wordt hiermee tegengegaan en er is meer tijd voor zorg. Huisartsenpraktijken nemen doorgaans het initiatief tot het starten met digitaal communiceren via VIP Samenwerken. Andere betrokken zorgverleners worden uitgenodigd en vervolgens wordt afgesproken wie per kwetsbare patiënt de (digitale) coördinatie van zorg op zich neemt en hoe de kwetsbare patiënt en mantelzorger worden betrokken.

Wat het oplevert
De ervaring met VIP Samenwerken is dat zowel zorgverleners, kwetsbare patiënten als mantelzorgers grote waarde hechten aan het gemakkelijk en veilig kunnen uitwisselen van berichten. Kwetsbare patiënten zijn beter in beeld bij hun zorgverleners en het kan een alternatief zijn voor een bezoek aan de huisarts of een (poli)kliniek. Voor zorgverleners en mantelzorgers verloopt de onderlinge communicatie soepeler. Ze hebben een completer en recenter zicht op de toestand van de kwetsbare patiënt. Gebruik van VIP Samenwerken is daarnaast prettig in periodes van intensieve zorg, als er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt en als iemands gezondheid verslechtert. Zorgverleners kunnen met VIP Samenwerken een vinger aan de pols houden zonder langs te komen of te bellen. Met de toevoeging van de Calculus VIP app is dit nu nog gemakkelijker – vooral voor ambulante zorgverleners.

Bent u huisarts en wilt u aan de slag met VIP Samenwerken voor complexe (ouderen) zorg?

Neem dan contact op met uw zorggroep als u VIPLive voor ketenzorg gebruikt.

Als dit niet het geval is, dan helpen wij u graag verder: 088 – 528 10 20 of info@calculus.nl

Toolkit voor huisartsenpraktijken om te starten (PDF): Toolkit VIP Samenwerken complexe (ouderen) zorg okt ’17

Patiënt- en mantelzorgerfolder Calculus VIP app (PDF en Word): Patiënt-en mantelzorger folder PDF & Patiënt-en mantelzorgerfolder Word