Bij ons werken, hoe werkt dat?

Bij Calculus geloven wij dat een groeiende (middelgrote) organisatie groot kan zijn in haar daden en klein kan zijn als het gaat om persoonlijk contact met elkaar en met de klant. Daar moet je bij horen en daar moet je bij passen want er is niet iedere dag iemand die zegt wat je moet gaan doen en hoe.

Momenteel zijn we op zoek naar een

Ondernemende boekhouder | Dodewaard

Je vindt daarom bij ons gedreven mensen met hart voor de klant en de zaak. Iedereen is ook op de een of andere manier bezig met de klant. Wij kennen geen stafafdelingen en managementlagen, wel specialismen overigens. Wij werken samen voor de klant en gunnen elkaar het plezier in het werk en het contact met de klant.

De verantwoordelijkheid voor het dagelijkse werk ligt laag in de organisatie. Vertrouwen in combinatie met afspraak is afspraak, is het uitgangspunt van ons handelen. Dit houdt in dat wij uitgaan van het goede van onze werknemers, leveranciers en klanten maar dat wij systematisch controles uitvoeren of afspraken worden nagekomen. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen.

Naast de menselijke component gaat technologie in de zorg een (grotere) rol spelen. Het sterk bewegende zorglandschap kent dus oude bewezen wetten en technieken die moeten worden gehandhaafd en zal nieuwe moeten omarmen. Wij staan de zorgverleners hierin bij.

Ongeschreven wetten (zo hoort het, zo doen wij het hier, dit is wel en dit is niet normaal) zijn het fundament van onze werkwijze en zijn leidend voor samenwerking met de klanten. Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden en behandel onze gezamenlijke spullen zoals je met je eigen spullen omgaat. Die ongeschreven wetten zijn dus zeer vergelijkbaar met thuis. Maar ook ongeschreven wetten zijn wetten waaraan wij ons aantoonbaar willen houden. Daarom is ons managementsysteem voor informatiebeveiliging ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd.

Je werkt bij ons in een bepaalde rol. Dat kan programmeur zijn of medewerker declaratieservice of schoonmaakster. Bij elke rol hoort een salaris dat je verdient als je normaal je werk doet. Als je net begint is je salaris wat lager omdat je minder ervaring hebt of minder klanten kunt bedienen of minder kunt produceren. Je kunt wat extra verdienen als je beter wordt, iets extra’s doet of als je naar een nieuwe rol toe groeit. Dat is echter geen voorbestemd pad. Jij bepaalt dat pad, wij helpen en begeleiden je. Maar wij gaan je werk niet doen en niet zeggen welke kant je op moet. Want de ervaring leert dat alleen jij kunt bepalen welke kant je opgaat en de bijbehorende gedragsaanpassing kan doen.

De zorgverlener moet geholpen worden om met alle veranderingen in de zorg mee te kunnen evolueren. Geholpen met technologische oplossingen maar ook met kennis/informatie/inzicht.

Leiding wordt gegeven op basis van natuurlijke hiërarchie (kennis, kunde, hoe je bent en je gedraagt) en niet op wat er op je kaartje staat. De directeuren zijn aanspreekbaar, direct betrokken bij grotere veranderingen en nemen indien nodig onmiddellijk beslissingen.

Door de organisatie voortdurend als een hechte familie te zien, die verantwoordelijk samenwerkt voor de klant en keuzes maakt alsof het om eigen geld, gaat willen wij bereiken dat wij efficiënt en klantgericht blijven.

Wij hebben ervoor gekozen om geen gedragscode te hanteren (gij mag dit niet) maar een ethische code die aangeeft hoe wij willen werken. Die luidt:

Elke medewerker van Calculus

 • behandelt iedere klant, collega en externe relatie met aandacht en respect;
 • is toegankelijk en aanspreekbaar;
 • verplaatst zich in de belevingswereld van de ander en gaat in gesprek om duidelijk te krijgen wat nodig is;
 • is vakbekwaam en weet wat zijn sterke punten zijn;
 • toont zich een goede huisvader* tegenover mensen en middelen waarmee wordt omgegaan;
 • neemt verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en mag daarbij altijd om hulp en advies vragen;
 • geeft vertrouwen en ruimte voor verantwoordelijkheid;

 

*De goede huisvader is een juridisch principe dat ervan uitgaat dat iemand zich redelijkerwijze als een verantwoord persoon gedraagt die alles doet wat nodig is om (voorzienbare) schade te voorkomen. ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. ‘Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

 • gaat collegiaal, veiligheidsbewust en oplossingsgericht te werk;
 • komt zijn afspraken na en stelt het zelf aan de orde als dit onverhoopt niet lukt;
 • neemt een onderzoekende houding aan en vraagt feedback op zijn gedrag en prestaties;
 • vraagt zich af wat hij kan betekenen voor de organisatie en degenen met wie we samenwerken;
 • weet wat in onze samenleving en organisatie grensoverschrijdend is, handelt daarnaar en is daarop aanspreekbaar;
 • signaleert in de eigen werkomgeving wat niet door de beugel kan én wat goed is maar verbeterd kan worden;
 • begrijpt het belang van informatiebeveiliging en privacy voor de organisatie en klanten en handelt daar naar;
 • kan – ook tegenover een kritische buitenstaander – uitleggen dat hij integer handelt;
 • mag rekenen op een faire behandeling door zijn leidinggevende en zijn werkgever.

Deze ethische code geldt ook voor medewerkers van externe partijen, die voor of namens Calculus werkzaamheden verrichten.

Pas je hier bij en wil je een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg? Dan maken wij graag kennis met je!

Wij nodigen je uit om met ons contact op te nemen door te bellen of te mailen.

Zoek naar werknemers:

Mirre
Claudia
Olga
Emmy
Linda
Cindy
Patricia K
Laura